- 1982: Bác sĩ đa khoa đại học Y Hà Nội.

- 1985: Bác sĩ chuyên khoa Nội đại học Y Hà Nội.

- 1994: Bằng chuyên khoa cấp cứu của đại học Paris Y XII. 

- 1997: Bằng bác sĩ Pháp của đại học Y Paris XII.

- 1997 - 1999: Bác sĩ Pháp của đại học Y Paris VI

- 2002: Bằng chống nhiễm trùng của đại học Paris VI.

- 2007: Bằng điều trị biến chứng chân tiểu đường của đại học Paris VI.

 

 

© 2013 bởi Dr Phan Sỹ Quốc